Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
17.12.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č. 11/2020
14.12.20 - 22.12.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 22.12.2020
02.12.20 - 22.12.20 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Křečkov na roky 2021-2023
02.12.20 - 22.12.20 Návrh rozpočtu obce Křečkov na rok 2021
23.11.20 - 23.11.21 Mikroregion Střední Polabí Návrh rozpočtu na rok 2021
18.11.20 - 21.12.20 Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Křečkov
16.11.20 - 01.12.20 Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Křečkov
11.11.20 - 11.12.20 Zveřejnění záměru
11.11.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č.10/2020
02.11.20 - 10.11.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.11.2020
21.10.20 - 12.11.20 Rozpočtové opatření č.9/2020
14.10.20 - 29.10.20 OOP č. 117/2020 přechodná úprava provozu blokové čištění silnic II. a III. třídy ve správním územé Pdy
14.10.20 - 29.10.20 OOP č. 116/2020 - běžná údržba silnic II. a III. třídy v roce 2021
13.10.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č.8/2020
06.10.20 - 13.10.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 13.10.2020
18.09.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č.7/2020
17.09.20 - 03.11.20 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
14.09.20 - 01.01.21 Nařízení krajské hygienické stanice Stř.kraje se sídlem v Praze
09.09.20 - 24.09.20 Vyrozumění členů OVK-školení
09.09.20 - 09.10.20 Zveřejnění záměru-bezúplatný převod
08.09.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č.6/2020
07.09.20 - 22.09.20 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
01.09.20 - 16.09.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 08.09.2020
26.08.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č.5/2020
25.08.20 - 09.09.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí(neznámí vlastník)-§§64-65 zákona č.256/2013 Sb.,katastrální zákon
20.08.20 - 04.09.20 OOP č. 99-2020-Stanovení přech. úpravy provozu na silnicích ORP Poděbrady-3K značky s.r.o.-2020
18.08.20 - 02.09.20 Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Labe ř.km 892,000- 899,000 Krajský úřad Středočeského kraje
05.08.20 - 02.10.20 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020-informace o počtu a sídle volebních okrsků
28.07.20 - 31.12.20 Informace k opatření obecné povahy č.j.33784/2020/-MZE-16212 Ministerstvo zemědělství
08.07.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č.4/2020
29.06.20 - 31.12.20 Harmonogram jednání ZO na II. pol. 2020
09.06.20 - 24.06.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 16.06.2020
04.06.20 - 30.06.20 Návrh závěrečnéo úščtu Mikroregionu Střední Polabí za rok 2019
01.06.20 - 16.06.20 Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ke stanovení změny ZÚ Labe
25.05.20 - 29.06.20 Záměr prodeje nemovitosti
20.05.20 - 04.06.20 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
13.05.20 - 30.06.21 Závěrečný účet obce za rok 2019-schválení
13.05.20 - 31.12.20 Zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2020 DSO Mikroregion Střední Polabí
13.05.20 - 28.05.20 Účetní závěrka za rok 2019
13.05.20 - 31.12.20 Rpzpočtové opatření č.3/2020

Stránky