Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
29.08.23 - 15.09.23 Obec Pátek, úplná uzavírka silnice III/32917- oprava povrchu komunikace + obj. trasa
29.08.23 - 13.09.23 Rozhodnutí 108592/2023/KUSK
21.08.23 - 05.09.23 rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí zrušeno: odvolání do územního rozhodnutí o umístění stavby Rezide
16.08.23 - 31.08.23 Oznámení záměru
25.07.23 - 09.08.23 Rozpočtové opatření č. 5/2023
20.07.23 - 04.08.23 Doplnění odvolacího řízení ,proti rozhodnutí MěÚ Poděbrady ze dne 5.4.2023 č.j.MEUPDY /0007045/2023/JPi
11.07.23 - 26.07.23 Zveřejnění záměru
07.07.23 - 28.07.23 Informace o průběhu odvolacího řízení
22.06.23 - 07.07.23 Výpis z jednání ZO dne 13.06.2023
15.06.23 - 30.06.23 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2022-schválený
15.06.23 - 30.06.23 Rozpočtové opatření č. 4/2023
06.06.23 - 21.06.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 13.6. 2023
29.05.23 - 03.07.23 DSO Mikroregion Střední Polabí návrh závěrečného účtu za rok 2022
24.05.23 - 08.06.23 Vyjádření k podanému odvolání VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU (L.Bošková)
24.05.23 - 13.06.23 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2022 (návrh)
18.05.23 - 02.06.23 Výpis z jednání ZO dne 09.05.2023
11.05.23 - 26.05.23 Rozpočtové opatření č. 3/2023
02.05.23 - 09.05.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 9.5. 2023
24.04.23 - 07.06.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu Změny č. 16 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem
24.04.23 - 25.05.23 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
21.04.23 - 06.05.23 Výpis z jednání ZO dne 14.04.2023
18.04.23 - 03.05.23 R - úplná uzavírka silnice č. III/33016 Velké Zboží v místě železničního přejezdu P3592
14.04.23 - 02.05.23 Rozhodnutí o umístění stavby novostavby bytového domu v Křečkově vč.komunikace ,parkoviště a zpevněné plochy( parc.č.25,491,574
05.04.23 - 05.05.23 VaK Nymburk a.s.-Zveřejnění kalkulací vodné,stočné za r.2022
04.04.23 - 11.04.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.4.2023
24.03.23 - 08.04.23 Výpis z jednání ZO dne 14.03.2023
15.03.23 - 30.03.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-o vydání Územního plánu Křečkov formou opatření obecné povahy
10.03.23 - 19.04.23 Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 17 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem, č. j. MEUPDY/0016399/VUP/2023/LTo
09.03.23 - 28.03.23 Opatření obecné povahy, č.j. MEUPDY/0016716/DOP/2023/SGL
07.03.23 - 22.03.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.3.2023
02.03.23 - 31.03.23 Oznámení-bytový dům V.Hodboď,B.Hodboďová MEUPDY /0014337/VUP/2023/JPi
28.02.23 - 23.03.23 Výzva k podání nabídky-Nahodilá těžba a výkup dříví v obci Křečkov
27.02.23 - 14.03.23 Komplexní pozemková úprava Budiměřice-Dokumentace k soupisu nároků vlasníků pozemků
24.02.23 - 11.03.23 Výpis z jednání ZO dne 14.02.2023
06.02.23 - 14.02.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.2.2023
23.01.23 - 07.02.23 Výpis z jednání ZO dne 17.01.2023
22.01.23 - 27.01.23 Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta
16.01.23 - 10.03.23 Rozpočtové opatření č. 11/2022
16.01.23 - 05.02.23 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Křečkov-Budiměřice
09.01.23 - 17.01.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 17.1.2023

Stránky