Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
05.05.20 - 21.05.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 12.05.2020
04.05.20 - 21.05.20 Zveřejnění porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019
29.04.20 - 09.06.20 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-Oznámení o konání veřejného projednánío návrhu Změny č. 10 Územního plánu Poděbrady
27.04.20 - 27.05.20 Veřejná vyhláška, žádost o doručení veřejnou vyhláškou-vyměření daně z nemovitostí na rok 2020
16.04.20 - 12.05.20 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2019
15.04.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č. 2/2020
09.04.20 - 30.05.20 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
07.04.20 - 14.04.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.04.2020
03.04.20 - 31.12.22 Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství
18.03.20 - 09.04.20 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení KoPÚ Budiměřice
18.03.20 - 09.04.20 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení KoPÚ Budiměřice
16.03.20 - 31.03.20 OZNÁMENÍ OMEZENÍ PROVOZU OÚ KŘEČKOV
11.03.20 - 01.05.20 Zveřejnění záměru-prodej nemovitosti
03.03.20 - 10.03.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.03.2020
26.02.20 - 17.03.21 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
11.02.20 - 31.12.20 Rozpočtové opatření č. 1/2020
03.02.20 - 11.02.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.02.2020
07.01.20 - 22.01.20 Harmonogram jednání ZO na I. pol. 2020
07.01.20 - 14.01.20 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.01.2020
31.12.19 - 19.02.20 Rozpočtové opatření č. 7/2019
26.12.19 - 31.12.20 Rozpočet obce Křečkov na rok 2020-schválený
19.12.19 - 11.01.20 SVR DSO Mikroregion Střední Polabí
10.12.19 - 15.01.20 Opatření obecné povahy
10.12.19 - 25.12.20 Cena vodného a stočného v roce 2020
09.12.19 - 17.12.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 17.12.2019
03.12.19 - 18.12.19 Mikroregion Střední Polabí (návrh rozpočtu na rok 2020) OÚ Křečkov
21.11.19 - 30.11.20 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí. Katastrální úřad Nymburk
18.11.19 - 09.12.19 Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy č.114/2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Poděbrady
13.11.19 - 16.12.19 Střednědobý výhled rozpočtu obce Křečkov na roky 2020-2022-schválený
12.11.19 - 17.12.19 Rozpočtové opatření č. 6/2019
12.11.19 - 09.12.19 Opatření obecné povahy č.113/2019-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci MěÚ Poděbrady
01.11.19 - 17.12.19 Návrh rozpočtu obce Křečkov na rok 2020
01.11.19 - 16.11.19 Program jednání ZO dne 12.11.2019
10.10.19 - 12.11.19 Rozpočtové opatření č. 5/2019
09.10.19 - 31.12.19 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Křečkov na roky 2020-2022
07.10.19 - 22.10.19 Oznámení - 3. aktualizace ZÚR Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů ZÚR Středočeského kraje na ÚR 21.11.2019
30.09.19 - 15.10.19 Zveřejnění záměru
30.09.19 - 15.10.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 08.10.2019
24.09.19 - 14.10.19 Výzva k podání nabídky - komunikace Křečkov
03.09.19 - 10.09.19 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.09.2019

Stránky