Zastupitelé obce Křečkov

Jeníková Markéta
starostka
Mgr. Raulová Veronika
místostarostka
Málek Jaroslav
člen zastupitelstva
Beková Gabriela
členka zastupitelstva
Stuchlík Tomáš
člen zastupitelstva