Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.2-2021,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

OZV č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV č.3/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Řád veřejného pohřebiště Křečkov 12/2019

OZV č.1/2014-o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Směrnice č.1/2017-Poskytování informací dle zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Nařízení č. 1/2014 - Zákaz podomního prodeje

OZV č. 1/2013 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.1/2012 - kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Vyhlášky