E-deska

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
24.05.23 - 13.06.23 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2022 (návrh)
24.05.23 - 08.06.23 Vyjádření k podanému odvolání VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU (L.Bošková)
18.05.23 - 02.06.23 Výpis z jednání ZO dne 09.05.2023
24.04.23 - 07.06.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu Změny č. 16 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem
17.04.23 - 31.12.23 Rozpočtové opatření č. 2/2023
16.03.23 - 31.12.23 Rozpočtové opatření č. 1/2023
01.03.23 - 01.01.24 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
01.01.23 - 15.06.23 Harmonogram jednání 1.pololetí 2023
28.12.22 - 31.12.23 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025
28.12.22 - 31.12.23 Rozpočet obce Křečkov na rok 2023
21.12.22 - 31.12.23 Rozpočet DSO 2023
28.11.22 - 13.12.23 Návrh rozpočtu + přílohy za DSO Mikroregion Střední Polabí
08.11.22 - 31.12.23 Opatření obecné povahy 1/2022-MZE-59640/2022-16212
17.10.22 - 01.11.27 Výzva k vyjádření se k podané žádosti o poskytnutí informace
12.10.22 - 27.10.27 Výzva k vyjádření se k podané žádosti
30.06.22 - 15.07.23 Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí za rok 2021.
10.01.22 - 10.01.27 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
09.04.21 - 09.04.26 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
21.10.19 - 21.10.24 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
17.09.19 - 17.09.24 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Stránky