Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
06.11.18 - 21.11.19 NEZNÁMÝ VLASTNÍK Agenda nedostatedně určitě zapsaných osob v katastru nemovitosti (neznámý vlastník). Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
22.10.18 - 06.11.18 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU-Opatření obecné povahy č. 85/2018stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
19.10.18 - 03.11.18 Program jednání ustavujícího zastupitelstva dne 29.10.2018
06.10.18 - 21.10.18 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 2018
17.09.18 - 04.10.18 VOLBY ZO 2018- Oznámení o době a místě konání voleb
12.09.18 - 13.10.18 Rozpočtové opatření č.4/2018
10.09.18 - 30.09.18 VOLBY ZO 2018 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
03.09.18 - 18.09.18 Nařízení kraje ze dne 20.8.2018,kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje
03.09.18 - 12.09.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.9.2018
29.08.18 - 29.09.18 Nařízení Stř.kraje ze dne 20.8.2018,kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje Stř.kraj.
21.08.18 - 05.10.18 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
09.07.18 - 17.07.18 Program mimořádného jednání Zastupitelstva obce dne 17.7.2018
30.06.18 - 30.06.19 Závěrečný účet obce za rok 2017
25.06.18 - 24.08.18 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 Krajská hygienická stanice
18.06.18 - 12.07.18 Výzva k podání nabídky
18.06.18 - 10.10.18 Stanovení počtu zastupitelů
13.06.18 - 11.09.18 Harmonogram jednání Zastupitelstva obce Křečkov na II.pol. 2018
13.06.18 - 11.09.18 Rozpočtové opatření č.3/2018
04.06.18 - 19.08.18 Návrh závěrečného účtu MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ 2017+ Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Stření Polabí za rok 2017
04.06.18 - 19.08.18 Návrh závěrečného účtu MIKROREGION STŘEDNÍ POLABÍ k 31.12.2016+ Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Stření Polabí za rok 2017
01.06.18 - 12.06.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 12.6.2018
25.05.18 - 31.12.18 Informace GDPR
21.05.18 - 05.06.18 Zveřejnění záměru
15.05.18 - 30.06.18 Závěrečný účet obce za rok 2017
07.05.18 - 15.05.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 15.5.2018
26.04.18 - 11.05.18 Vodné stočné 2017- porovnání VaK Nymburk
18.04.18 - 18.07.18 OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU SPÚ ČR
11.04.18 - 11.05.18 Daň z nemovitých věcí na rok 2018-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FINANČNÍ ÚŘAD
10.04.18 - 30.06.18 Rozpočtové opatření č. 2/2018
03.04.18 - 10.04.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 10.4.2018
28.03.18 - 28.12.18 Veřejná vyhláška-změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu
05.03.18 - 13.03.18 Program jednání Zastupitelstva obce dne 13.3.2018
22.02.18 - 01.06.20 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti
22.02.18 - 22.03.18 Zveřejnění záměru
13.02.18 - 11.04.18 Rozpočtové opatření č. 1/2018
06.02.18 - 13.02.18 Pozvánka na jednání ZO dne 13.02.2018
16.01.18 - 03.02.18 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta
09.01.18 - 24.01.18 Program jednání ZO dne 16.1.2018
05.01.18 - 07.07.18 Harmonogram jednání ZO I. pol. 2018
22.12.17 - 31.12.18 Rozpočtový výhled obce Křečkov na 2019-2020

Stránky