Archív E-desky

Vyvěšeno Oznámení Vydavatel
16.06.23 - 16.07.23 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
15.06.23 - 31.12.23 Rozpočtové opatření č. 4/2023
15.06.23 - 20.12.23 Harmonogram jednání II.pololetí 2023
06.06.23 - 21.06.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 13.6. 2023
29.05.23 - 03.07.23 DSO Mikroregion Střední Polabí návrh závěrečného účtu za rok 2022
24.05.23 - 15.06.23 Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2022 (návrh)
24.05.23 - 08.06.23 Vyjádření k podanému odvolání VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU (L.Bošková)
18.05.23 - 02.06.23 Výpis z jednání ZO dne 09.05.2023
11.05.23 - 31.12.23 Rozpočtové opatření č. 3/2023
02.05.23 - 09.05.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 9.5. 2023
24.04.23 - 25.05.23 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023-VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
24.04.23 - 07.06.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání o návrhu Změny č. 16 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem
21.04.23 - 06.05.23 Výpis z jednání ZO dne 14.04.2023
18.04.23 - 03.05.23 R - úplná uzavírka silnice č. III/33016 Velké Zboží v místě železničního přejezdu P3592
17.04.23 - 31.12.23 Rozpočtové opatření č. 2/2023
14.04.23 - 02.05.23 Rozhodnutí o umístění stavby novostavby bytového domu v Křečkově vč.komunikace ,parkoviště a zpevněné plochy( parc.č.25,491,574
05.04.23 - 05.05.23 VaK Nymburk a.s.-Zveřejnění kalkulací vodné,stočné za r.2022
04.04.23 - 11.04.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 11.4.2023
24.03.23 - 08.04.23 Výpis z jednání ZO dne 14.03.2023
16.03.23 - 31.12.23 Rozpočtové opatření č. 1/2023
15.03.23 - 30.03.23 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-o vydání Územního plánu Křečkov formou opatření obecné povahy
10.03.23 - 19.04.23 Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 17 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem, č. j. MEUPDY/0016399/VUP/2023/LTo
09.03.23 - 28.03.23 Opatření obecné povahy, č.j. MEUPDY/0016716/DOP/2023/SGL
07.03.23 - 22.03.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.3.2023
02.03.23 - 31.03.23 Oznámení-bytový dům V.Hodboď,B.Hodboďová MEUPDY /0014337/VUP/2023/JPi
01.03.23 - 01.01.24 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
28.02.23 - 23.03.23 Výzva k podání nabídky-Nahodilá těžba a výkup dříví v obci Křečkov
27.02.23 - 14.03.23 Komplexní pozemková úprava Budiměřice-Dokumentace k soupisu nároků vlasníků pozemků
24.02.23 - 11.03.23 Výpis z jednání ZO dne 14.02.2023
06.02.23 - 14.02.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 14.2.2023
23.01.23 - 07.02.23 Výpis z jednání ZO dne 17.01.2023
22.01.23 - 27.01.23 Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta
16.01.23 - 10.03.23 Rozpočtové opatření č. 11/2022
16.01.23 - 05.02.23 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Křečkov-Budiměřice
09.01.23 - 17.01.23 Program jednání Zastupitelstva obce dne 17.1.2023
01.01.23 - 15.06.23 Harmonogram jednání 1.pololetí 2023
28.12.22 - 31.12.23 Rozpočet obce Křečkov na rok 2023
28.12.22 - 31.12.23 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025
28.12.22 - 12.01.23 Rozpočtové opatření č. 10/2022
28.12.22 - 13.01.23 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta

Stránky