Závěrečný účet Mikroregion Střední Polabí za rok 2020.