Knihovna

OBECNÍ    KNIHOVNA   KŘEČKOV                                                   

 

ZŘIZOVATEL :  OBEC  KŘEČKOV

PÚJČOVÁNÍ KNIH :  pondělí  16.00 – 18.00 hod.

KONTAKT :  tel. 325630014

                       Knih.Kreckov @seznam.cz

KNIHOVNÍK : Helena VONDRÁKOVÁ

KNIHOVNÍ  ŘÁD

 

                          °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

***Z HISTORIE  OBECNÍ  KNIHOVNY ***

 

Podle dostupných informací byly první knihy pro obecní knihovnu zakoupeny již v roce 1896,  kdy v obci vznikla  „ČTENÁŘSKÁ JEDNOTA“.V místní knihovně jsou k dispozici k nahlédnutí zápisy z tehdejších jednání této  ČTENÁŘSKÉ JEDNOTY. Členové tohoto spolku se starali nejen o obecní knihovnu,ale i o kulturní život na vesnici .V obci působil ochotnický spolek,který se svými divadelními představeními vyjížděl i do okolních vesnic.,pořádaly se různé taneční zábavy a plesy.

V knihovně jsou k nahlédnutí zápisy z jednání této ČTENÁŘSKÉ JEDNOTY , kdo by měl zájem může se přijít podívat do těchto vzácných a zajímavých knih.

 

                                             °°°°°°°°°°°°°°°°°°

***SOUČASNOST ***

 

V současné době je našim čtenářům k dispozici 1340 knih. Zastoupena je jak beletrie pro dospělé a děti,tak literatura naučná, historická,cestopisy. Knihy mapující dějiny 20.století,nejdůležitější události nejen u nás,ale i ve světě.

Kromě našich knih využíváme knižních nabídek z výměnného knižního fondu Středočeského kraje – knihovna Kutná Hora.

Knižní nabídka je tedy velmi pestrá.

Od roku 2005 je v knihovně zdarma používání internetu, provoz je hrazen z prostředků obce.

Kromě knih půjčujeme také společenské hry z nabídky firmy ALBI.

                                  **********************   

 

***** akce   NEJAKTIVNĚJŠÍ   ČTENÁŘI   ROKU  2015  ******

 

Obecní knihovna vyhlašuje každoročně nejaktivnější ho čtenáře roku. V roce 2015 byly nejaktivnějšími čtenáři – čtenářkami -  paní  IVA  HEJDUKOVÁ

                                                                           paní LUDMILA  ČERNÁ

Z dětských čtenářů patří mezi nejaktivnější Jolanka a  Vítek  RAULOVI

 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

AKCE  ROKU  2016

--------------------------------

 

 

    BŘEZEN -  PO CELÝ MĚSÍC BŘEZEN  SE USKUTEČNILA  V PROSTORÁCH OBECNÍHO ÚŘADU  VÝSTAVA  „KŘEČKOV očima historie „ –  ke shlédnutí byly kroniky obce, zapůjčené STÁTNÍM ARCHIVEM ,zápisy z jednání zastupitelů týkající se vzniku čtenářské JEDNOTY KŘEČKOV, kroniky školy – od r.1886, školky, různé fotografie z minulých dob. Tuto výstavu navštívilo 64 občanů a 26 dětí.

Na závěr této akce se uskutečnila beseda se zastupiteli obce,kteří seznámili přítomné občany s plány  týkající se rozvoje Křečkova a odpověděli přítomným na dotazy .

 

DUBEN -  NOC S ANDERSENEM - akce na počest pohádkáře H.Ch.Andersena  se z vážných důvodů uskuteční ve spolupráci se ZŠ a MŠ  v květnu.

 

                   ***********************

PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Knihovní řád49 KB
Microsoft Office document icon Nakládání s osobními údaji27 KB