Včasné vyřízení osobních dokladů

Zákonná lhůta pro vydání občanského průkazu je
30 dní, reálně jsou však lhůty pro převzetí podstatně kratší. Vyhotovit občanský
průkaz je možné i ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
nebo do 5 pracovních dnů. V takovém případě je nutné počítat se zvýšeným
správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný do 24 hodin
(u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného
do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč). Pro srovnání u pasů jsou
správní poplatky za expresní vyřízení podstatně vyšší, u cestovních pasů se
strojově čitelnými údaji činí správní poplatek 6 000 Kč (u občanů mladších 15 let
2 000 Kč) vydaného do 24 hodin pracovního dne a 3 000 Kč u cestovního pasu
vydaného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 1 000 Kč).