Stavba vodní nádrže

Rozebrání starých hrází a hloubení pro novou nádrž započato v roce 1983

Fotografile dětí asi z r. 1930 je u staré struhy v místě koupání. Dolů byl dlážděný sjezd od silnice. Dno struhy bylo písčité avoda velmi čistá. Ze struhy se voda pouštěla do rybníka, kterému se říkalo “Močál”

Za účelem získání místa pro novou vodní nádrž došlo k odstranění již nevyužívaného transformátoru (rok 1983)