SAMOTĚŽBA DŘEVA

Oznamujeme občanům,

že samotěžba dřeva v obecním lese byla ukončena v sobotu 30.4.2022 !

Žádáme občany, kteří využili této nabídky, aby nahlásili a uhradili vytěžené kubíky dřeva na obecním úřadě nejpozději do 20.5.2022.

Jelikož 20.5.2022 je pátek, kdy na OÚ není nikdo přítomen, bude uznána platba převodem na   č.ú.  8524-191/ 0100  (KB),

(do poznámky uveďte, kdo platbu provedl,číslo popisné a počet vytěžených kubíků)

nebo naposledy v pondělí 23.5.2022 pokladnou v hotovosti na OÚ Křečkov.