PRODEJ OBILÍ

Prodej obilí 25.srpna 2023 v areálu firmy v Pátku se bude prodávat obilí/ječmen,pšenice/  od 13hod-do 16,30hod,cena 700,-Kč za 1q.