Oznámení o konání veřejného projednání o návrhu Změny č. 17 Územního plánu Poděbrady zkráceným postupem, č. j. MEUPDY/0016399/VUP/2023/LTo

Vyvěšeno: 
10.03.2023 - 19.04.2023
Vydavatel: 
Edeska: