Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

Obec

Křečkov

Den a datum

sobota 1. 4. 2023

stanoviště

čas

Náves

8:00 – 8:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady, které budou přebírány:

  • nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

 

  • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
  •      jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní

 

  • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!

 

 
 

 V rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu bude přebírán od občanů objemný odpad (nábytek, linolea, koberce, atd.)

 

 

 

 

Prosíme o dodržování předávaných odpadů.

Děkujeme.