Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru

V rámci mobilního svozu bude od občanů přebírán také nadměrný odpad (nábytek,linolea,koberce apod.)

Obec

  Křečkov

Den a datum

  sobota 1. 10. 2022

stanoviště

čas

   Náves

  8:00 – 8:30

 

 

 

Odpady, které budou přebírány:

 

  • nebezpečný odpad – oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, léky, AKU baterie, monočlánky, atd.

 

  • elektrospotřebiče – lednice, televize, monitory, zářivky, drobné elektrospotřebiče
  •      jelikož lednice, televize a monitory patří do systému zpětného odběru, budou tyto elektrospotřebiče převzaty pouze kompletní

 

  • pneumatiky – od osobních automobilů bez disků, ostatní pneumatiky (to znamená s disky, traktorové atd.) nebudou převzaty!