Informace pro občany Křečkova

Informace pro občany Křečkova:

1) Separační dvůr u hřbitova určen jen pro odvoz zeleného odpadu ze zahrad bude opět otevřen od 18. března 2023 –

Každou sobotu a úterý 15:00 – 17:00 hod.

2) K odvozu klestí, drobných větví je možné využít prostor k pálení čarodějnic. Prosíme vzhledem k bezpečnosti a předcházení možného požáru, odvážejte na toto místo až po 18. březnu 2023.

V žádném případě na toto místo neodvážejte skříně, pohovky, pneumatiky, linolea a jiný nevhodný odpad !!!

3) Koncem března 2023 bude SDH Křečkov pořádat sběr železného šrotu. O přesném termínu Vás budeme informovat veřejným rozhlasem.