ČEZ Distribuce, a.s.-OZNÁMENÍ /odečty

Dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 14.10.2022-27.10.2022 budou naši pracovníci provádět pravidelné odečty elektroměrů na Vašich odběrných místech v obci Křečkov.

Dovolujeme si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného přístupu k elektroměru.

Z důvodu bezpečnosti našich pracovníků,Vás žádáme také o zabezpečení Vašich psů po dobu realizace návštěvy.

Odečtem a vizuální kontrolou Vašeho elektroměru předcházíme případným nesrovnalostem při vyúčtování.

Toto oznámení se týká všech zákazníků na distribučním území ČEZ Distribuce, a.s.,bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny.

Děkujeme za spolupráci.